Hain-Veilchen (Viola riviniana)

Hain-Veilchen (Viola riviniana)
Foto © M.Wiora